සෝභිත හිමියන්

සෝභිත හිමියන් වැඩ විසුවේ ස්වකීය මළගමෙහිදී හෝ සිතැඟි ඉටුකොටගත නොහිණු අසාධාරණ සමාජයකය. (අක්ෂි දානයට දෙණ පුදා ශේෂයන් එක් දිනකින් පස් අතර වළලන්නට සිතූ එහිමියන්, රන්සිවි ගේක හිඳුවා සිව්කොන මුර සෙබළුන් රැකවලෙහි පිහිටුවා රාජ්‍ය අනුග්‍රහ දක්වා ජෝගී නටන්නට කිසිවක්, පණ සිඳුන එ’කඳෙහි නොවන බව ඉඳුරා පසක්කළද බලලෝභී දේශපාලකයන්ට එම සදාතනික සත්‍යය දැකීමෙහි නුවණද පිනද තිබුනේ නැත)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s